Projektbeskrivning

Granholmstoppen

Granholmstoppen är troligtvis det mest populära flygstället i Stockholm. Här har flygare från hela Stockholm gjort sina första flyg och för att sedan återkomma och träna sina start och landningar. Granholmstoppen är uppbyggd av schaktmassor från byggandet av tunnelbanans blå linje och delas även med Järva Discgolfpark.

Skärmflygare får röra sig fritt i backen, men det är önskvärt med uppmärksamhet vart du landar. Framför NV-sluttningen är det odlingsmark, men en landningsremsa är lämnad för skärmflygare.

Att flyga på Granholmstoppen

Här går det att flyga på vind från NV till NO och många piloter har gjort fina hangflyg på Granholmstoppen.

Det växer gott om rosenbuskar både i och bakom backen. Var därför försiktig med både dig själv och din skärm. Tag gärna med trädgårdssax eller liknande och rensa lite mellan flygen. Varje vår brukar Fenix ha en uppröjningsdag och ta bort det mesta i backen. Det brukar också vara ett bra tillfälle att bekanta sig med andra piloter i Stockholm.

Få vägvisning

Visa alternativ dölj alternativ

På Granholmstoppen kan du starta mot NW, N och NO från samma ställe. Parkera gör du på andra sidan kullen, vid Järva Discgolfpark.