Projektbeskrivning

Klövberget

Klövberget ligger ute på Brevikshalvön och består av en förkastningsbrant som lämpar sig ypperligt för hangflygning.

Nere vid förkastningsbrantens bas finns även ett blockgrottesystem och är Stockholms bäst utvecklade förkastningsgrotta. Klövberget sträcker sig i nord-sydlig riktning och är 70 meter högt.

Att flyga på Klövberget

För att kunna flyga och framför allt landa framför Klövberget, så behövs bärig is. Det går även att flyga på sommaren men då krävs viss precision och man bör ha flygit där förr, samt vara en duktig pilot. I sådana fall så landar man vid bryggan till Tegelbrukets båtklubb.

Det flygs i stort sett bara på vintern då det är mycket säkrare, men även då så krävs det god vana och nyblivna hangflygare avråds ofta från att flyga där då den (norra) starten är någorlunda liten och med ”stupstart”.

Få vägvisning

Visa alternativ dölj alternativ

TO-1 (Norra starten)
Koordinater kommer snart!

Norra starten är högst, men sluttar brant och har inte så mycket utrymme att balansera på. Här behöver du ha lite mer flygvana än på södra starten. Du landar på isen framför båtklubben. Parkering sker vid båtklubben, och sedan kan man gå upp till starten.

TO-2 (Södra starten)
Koordinater kommer snart!

Södra starten är mycket större samt något snällare och flackare, vilket även möjliggör framåtstart. Här är det dock omöjligt att landa på sommaren då det inte finns någon annan plats än mitt i hanget, ca 20 meter nedanför starten. Eftersom starten är stor går det även att topplanda här. På vintertid, när du landat på sjön, så tar du trätrapporna upp till starten igen.