Projektbeskrivning

Uttran Grustag

Uttran Grustag har länge varit planerad för bostäder och nu har byggen av hus påbörjats av Jernhusen som är ägare till marken. Kommunen har sålt viss mark på grusåsen för byggnation av villor, där en del hus har poppat upp, men själva grustaget har inte börjat exploateras ännu.

Flygstället har nyligen (åter?)upptäckts och används av piloter från hela Stockholm.

Att flyga i Uttran

Grustaget bjuder på flera möjligheter för flygning och samtliga fungerar bäst i helt sydlig vind. Det finns flera starter för olika nivåer, men TO-1 (som även har en parkering) för större backglid samt TO-2 för mindre backglid, verkar ha fungerat bäst hittills.

Få vägvisning

Visa alternativ dölj alternativ

TO-1

Högsta starten i Uttran där du kan balansera på toppen innan start, och som även har en stor parkering.

TO-2

Det här är Uttrans lägsta startpunkt och är perfekt för nybörjare göra sina första backglid i. Här har det skolats en hel del elever den sista tiden.